Podesty ruchome

Podesty ruchome (windy załadowcze) – Lubin, Legnica, Bolesławiec, Głogów, Wrocław

W serwisie samochodowym GUMILAND MGMD Lubin wykonujemy serwis, naprawy i przeglądy urzędowe podestów ruchomych tzw. wind. Przeglądy przebiegają pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. W zakres naszych usług zaliczają się przeglądy: konserwacyjne (półroczne podestów ruchomych), UDT wszystkich marek podestów (BAR, Dhollandia, MBB), a także gwarancyjne. W konsekwencji zapewniamy klientom sprawne technicznie podesty ruchome!

Czym są podesty ruchome?

Podesty ruchome załadowcze w naczepach ciężarowych definiuje się jako urządzenia (platformy), które służą do podnoszenia ładunków podczas ich załadunku lub rozładunku. Podesty ruchome mają na ogół napęd hydrauliczny i są zamontowane na pojeździe. Innymi nazwami, służącymi do ich określenia, są: klapy załadowcze lub windy załadowcze na samochodzie.

Warto pamiętać, że wszystkie podesty ruchome podlegają dozorowi technicznemu. Stąd ich serwis, naprawa i przegląd powinien odbywać się w sprawdzonych serwisach, jak GUMILAND Lubin.

Jakie są warunki eksploatacji wind załadowczych?

Jak już zostało powiedziane – podesty ruchome podlegają dozorowi technicznemu. Prawo mówi natomiast jasno, iż urządzenia techniczne podchodzące pod jurysdykcję dozoru, powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją oraz użytkowane zgodnie z ich właściwym przeznaczeniem.

Co za tym idzie:

 • osoba eksploatująca powinna wyposażyć urządzenie w instrukcję obsługi, opracowaną na podstawie instrukcji eksploatacji. Instrukcja powinna być dostępna dla osoby obsługującej,
 • osoba eksploatująca powinna prowadzić i przechowywać dziennik konserwacji do każdego urządzenia. W dzienniku powinno zostać odnotowane wykonane czynności, a jego prowadzeniem powinna zająć się osoba konserwująca.

Jakim badaniom podlegają urządzenia techniczne w trakcie eksploatacji?

Urządzenia techniczne (w tym również podesty ruchome – tzw. windy) podczas eksploatacji podlegają konkretnym badaniom, mającym na celu kontrolę i ocenę bezpieczeństwa oraz jakości ich użytkowania. Do podstawowych badań zaliczamy:

 • doraźne kontrolne podestu – windy – przeznaczone dla urządzeń, które są objęte dozorem ograniczonym; są przeprowadzane w ramach sprawdzenia przestrzegania przepisów o dozorze technicznym,
 • doraźne eksploatacyjne – wykonywane w terminach, które wynikają z bieżących potrzeb,
 • doraźne powypadkowe lub poawaryjne – przeprowadzane, gdy wystąpi niebezpieczne uszkodzenie urządzenia lub wypadek, związany z jego eksploatacją.

Badania kontrolne podestu – windy

Badaniami kontrolnymi zajmuje się właściwy organ jednostki dozoru technicznego. Są one wykonywane w toku eksploatacji, a termin ustala się indywidualne dla danego urządzenia. Celem badania kontrolnego jest stwierdzenie, czy:

 • urządzenia ochronne i zabezpieczające pracują prawidłowo, 
 • instrukcje i napisy ostrzegawcze na urządzeniu są czytelne i zrozumiałe,
 • urządzenie wymaga działań naprawczych,
 • nie ma żadnych uszkodzeń,
 • nie doszło do zmiany stanu urządzenia,
 • zrealizowano zalecenia, wynikające z poprzedniego badania.

Jak więc widać, badanie i przegląd podestów ruchomych w GUMILAND MGMD Lubin ma jasno sprecyzowane cele. Podczas badania sprawdza się ponadto księgę rewizyjną i dziennik konserwacji, a także zaświadczenia kwalifikacyjne osoby uprawnionej do konserwacji.

Wykonujemy przegląd podestów ruchomych zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego. W ten sposób nasze badania kontrole obejmują: oględziny urządzenia, wykonanie prób działania urządzenia, a także – jeżeli zachodzi taka konieczność – rozszerzone czynności badawcze i kontrolne.

Badania eksploatacyjne

Badania eksploatacyjne ustala właściwy organ jednostki dozoru technicznego. Występują one zazwyczaj wtedy, gdy doszło do wykonania modernizacji, naprawy lub wymiany jednego z elementów. Tym samym, jeżeli klienci chcą naprawić windę BAR, MBB czy Dhollandia, powinni również odbyć badanie eksploatacyjne. 

W GUMILAND MGMD Lubin wykonujemy obie usługi: naprawę wind i serwis wind 

Celem każdego badania jest potwierdzenie, iż wykonane działanie (np. naprawa) nadal gwarantuje bezpieczne użytkowanie urządzenia. Podczas badania natomiast sprawdza się również księgę rewizyjną, dziennik konserwacji i zaświadczenia kwalifikacyjne! 

Badanie eksploatacyjne obejmuje sprawdzenie, czy urządzenie jest zgodne z instrukcję eksploatacji, a także następuje przeprowadzenie prób działania urządzenia – także prób z przeciążeniem i prób równoważnych.

Konserwacja i naprawa podestów ruchomych Bar, MBB, Dhollandia

Konserwacja i kompleksowa naprawa podestu wymaga wykwalifikowanych mechaników. Dokonają oni przeglądu windy załadowczej i zadbają o jej bezproblemowe działanie przez jak najdłuższy okres użytkowania. W trakcie przeglądu nasi mechanicy są w stanie usunąć większość usterek, zapewniając obsługę na najwyższym poziomie. Doskonale rozumiemy, że przestoje w pracy są drogie, dlatego zapewniamy maksymalną dostępność naszego serwisu!

Konserwacja i przegląd podestów ruchomych popularnie zwane przez użytkowników przegląd windy muszą być wykonywane regularnie. Warto zatem zaplanować wydatki i wcześniej umówić się na kontrolę w serwisie GUMILAND Lubin przy ulicy Malachitowej 9 w Lubinie.

Naprawa wind MBB, BAR czy Dhollandia Lubin, Legnica, Bolesławiec, Głogów i Wrocław

Naprawa wind MBB, BAR, Dhollandia w Lubinie w naszym serwisie jest niezwykle bezpieczna. Do wymiany elementów zużytych lub wadliwych używamy bowiem wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Co więcej, wszelkie naprawy są przeprowadzane przez wykwalifikowanych mechaników na terenie naszego serwisu w Lubinie przy ulicy Malachitowej 9. Świadczymy również usługi Mobilny serwis wind – Lubin, Legnica, Bolesławiec, Głogów i okolic.

Zapraszamy do kontaktu!

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

MGMD Sp. z o.o.
NIP: 6922532694 KRS: 0000999490
ul. Malachitowa 9
59-300 Lubin (Dolny Śląsk)

Pn-Pt: 8.00 – 16.00
Sobota: 8.00 – 14.00